TERUGBETALING

Podologie wordt niet terugbetaald door uw ziekenfonds. Diabetespatiënten met een diabetespas hebben per kalenderjaar wel recht op twee terugbetalingen. 

Deze pas zorgt in eerste instantie voor informatiedoorstroming tussen patiënten en artsen en tussen zorgverstrekkers onderling. Daarnaast wil de diabetespas een extra stimulans zijn tot responsabilisering van de patiënt.

Sinds 2003 voorziet het RIZIV 2 maal per kalenderjaar terugbetaling van een consult aan een podoloog voor diabetespatiënten die voldoen aan volgende 3 voorwaarden:

  1. de patiënt moet in het bezit zijn van een diabetespas
  2. de patiënt heeft een voorschrift van de huisarts of arts-specialist met vermelding van het voetrisico
  3. de patiënt heeft een specifiek risico op voetwondes (1, 2a, 2b of 3).

Sinds 1 september 2009 is er voor patiënten met een zorgtrajectcontract diabetes ook een terugbetaling van 2 verstrekkingen per kalenderjaar.

De patiënt moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. de patiënt moet een zorgtrajectcontract diabetes ondertekend hebben met zijn huisarts en specialist, de patiënt mag eventueel ook in het bezit zijn van een diabetespas (niet verplicht)
  2. de patiënt heeft een voorschrift van de huisarts die het zorgtrajectcontract heeft ondertekend, het voorschrift vermeldt dat het gaat om een voorschrift in het kader van de zorgtrajecten
  3. de patiënt heeft een specifiek risico op voetwondes (1, 2a, 2b of 3)

Het risico op voetwondes kan bepaald worden door een huisarts, specialist of podoloog.

De bedragen van honorarium en terugbetalingen zijn voor beide verstrekkingen identiek.
Het honorarium voor een consultatie van 45 minuten voor individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling is bepaald op € 27,26.
Het terugbetaalde bedrag is € 20,45 voor mensen zonder voorkeurbehandeling of
€ 24,54 voor mensen met een voorkeurbehandeling.
Het aantal vergoedbare podologieverstrekkingen per patiënt blijft beperkt tot in het totaal
2 verstrekkingen per kalenderjaar.
Samenvattend kan men stellen dat er enkel en alleen voor sommige diabetespatiënten een kleine vergoeding is voorzien, maar dat er over het algemeen geen terugbetaling is voor podologische verstrekkingen. Podologen zijn de mening toegedaan dat patiënten wel zelf voor kwaliteit willen betalen, maar ijveren toch voor meer terugbetaling, voornamelijk voor chronische patiënten. Maar in tijden van economische crisis is dit natuurlijk niet evident.

(van de website van de Federatie voor Belgische Podologen)

  • pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
"Podologie is de wetenschap en de kunde die zich bezighoudt met de structuur, de functie en fysiopathologie van de voet in relatie tot hoger gelegen segmenten."